Duurzaamheid is actueler dan ooit. Ook supermarkten hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan, de consument stelt steeds meer kritische vragen en het verpakkingsmateriaal ligt onder een vergrootglas. De Nederlandse supermarkten voelen zich verantwoordelijk voor hun klimaatimpact en zetten zich collectief in voor minder én duurzamere verpakkingen. Als gevolg van de actualiteiten, nieuwe wetgeving en doelstellingen wordt een toenemende vraag naar klimaatneutrale verpakkingen voor supermarkten gesignaleerd door Bunzl Retail & Industry en Climate Neutral Group. Maar waarom kiezen supermarkten vaker voor klimaatneutrale verpakkingen? En hoe ontstaat een klimaatneutrale verpakking?

Een verpakking met een verhaal

Verpakkingen hebben belangrijke functies als het gaat om bescherming, houdbaarheid, gemak en voedselveiligheid, maar hebben ook een milieu impact. Het CBL heeft de gezamenlijke doelstellingen van de supermarktbranche gepresenteerd: in 2025 20% minder verpakkingsmateriaal in de supermarkt, 95% van de verpakkingen zijn dan recyclebaar, plastic verpakkingsmateriaal bestaat voor (minimaal) 50% uit gerecycled PET en papier en karton is 100% FSC® en PEFC gecertificeerd. Verpakkingen worden vervangen voor duurzame alternatieven en worden meer en meer als een belangrijk communicatiemiddel gezien. Een verpakking leent zich uitstekend voor informatie over verduurzaming en voorlichting over duurzaam gedrag.

Annelies Clements, Business Development Manager bij Bunzl Retail & Industry, reageert op de situatie: “Er gebeurt op dit moment ontzettend veel in het kader van duurzaamheid. De food retail branche is continu in beweging. Wat vandaag actueel is, kan morgen alweer anders zijn. Kennis is vereist. Wij krijgen continu vragen van supermarktketens om te sparren over en te ondersteunen bij hun duurzame verpakkingsbeleid. Wij bieden supermarkten een onafhankelijk advies over duurzame verpakkingen, zowel op beleids-, proces- als productniveau en wij kunnen alles leveren. Ook kunnen wij adviseren en ontzorgen bij de realisatie van klimaatneutrale verpakkingen. Hier krijgen we steeds meer aanvragen voor. Supermarkten willen beleving en een onderscheidende positie creëren, onder andere door een verpakking met een verhaal. Daar geeft een klimaatneutrale verpakking invulling aan. Én, heel belangrijk, de consument is daar nu écht klaar voor, de consument vraagt erom. Om klimaatneutrale verpakkingsconcepten te realiseren is een deskundige, transparante en officiële aanpak nodig. Ons partnership met Climate Neutral Group speelt hierin een belangrijke rol.”

Mark Huis In ’t Veld, Senior Carbon Advisor bij Climate Neutral Group, adviseert bedrijven bij het nemen van duurzame en klimaatneutrale stappen en werkt nauw samen met Bunzl. Mark: “Samen met Bunzl Retail & Industry adviseren wij supermarkten over duurzame kansen en de mogelijkheden om verpakkingen klimaatneutraal te maken. Dit kan variëren van schalen voor kant-en-klare en verse maaltijden tot brood- en banketverpakkingen tot tassen en bezorgboxen. In principe is van iedere verpakking een klimaatneutrale variant te maken. Supermarktketens Deen en Coop waren bijvoorbeeld de eerste supermarkten die overgingen naar een klimaatneutrale variant van de bekende plastic boodschappentas. Samen met Bunzl hebben we dit hele proces begeleid.”

‘Climate Neutral Certified’ Keurmerk

Aangepast op 12 januari, 2021

Klimaatneutraal verpakken is mogelijk door het Climate Neutral Certificeringsprogramma van Climate Neutral Group. Dit proces verifieert onafhankelijk drie stappen: het berekenen van de CO2-voetafdruk, het reduceren van de CO2-voetafdruk, 25% reductie gerealiseerd in 2030, en het compenseren van de resterende emissies. De klimaatimpact begint bij inzicht in de CO2-uitstoot. Met behulp van een LCA (Life Cycle Assessment) brengt Bunzl de CO2-uitstoot van de verpakking, van grondstof tot en met eindproduct, in kaart. De hoeveelheid elektriciteit en gas dat nodig is voor de productie en het brandstofverbruik door transport van de materialen zijn voorbeelden van aspecten die bijdragen aan de footprint van de verpakking. Vervolgens worden concrete acties bepaald om te besparen op het verbruik van deze fossiele energie en brandstoffen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van minder en gerecyclede grondstoffen en gebruikmaken van hernieuwbare energie of zelf opgewekte energie door zonnepanelen voor de productie. Daarbij moet er ieder jaar met ambitie gereduceerd worden. De rest uitstoot wordt tot slot gecompenseerd door te investeren in klimaatprojecten die elders op de wereld dezelfde hoeveelheid CO2 reduceren. Mark Huis In ‘t Veld: “Denk bijvoorbeeld aan kleinschalige biogasprojecten in Azië of clean cookstoves Afrika. Deze projecten dragen bij aan de SDG’s, denk aan: betere gezondheid, welzijn, scholing en werkgelegenheid van de lokale bevolking. Resultaat is dat de verpakking  klimaatneutraal is. Belangrijk is dat de klimaatcompensatie gebeurt via gecertificeerde klimaatcompensatieprojecten. Deze projecten worden jaarlijks gecontroleerd. En het mooie van dit certificeringprogramma is dat er door actieve reductie, er steeds minder gecompenseerd hoeft te worden; dit maakt claim concreet en geloofwaardig.”

Annelies Clements vult aan: “Een belangrijk verschil met andere methoden is dat de supermarkten op die verpakkingen het Climate Neutral Certified logo mogen voeren, op zo’n manier dat het duidelijk is in begeleidende claim dat het alleen de verpakking betreft en niet de inhoud. De berekening van de klimaatimpact wordt gedaan volgens officiële en erkende methodes en betreft de verpakkingsketen. Kortom, iedere stap in het proces wordt nauwkeurig door onafhankelijke partijen getoetst aan de Climate Neutral standaard. Het logo ondersteund vervolgens ook de communicatie hierover. Het laat zien dat de resultaten van de inspanningen daadwerkelijk bijdragen en van betekenis zijn.”

Samen voor een schonere wereld

Klimaatneutraal verpakken is oog hebben voor een schone wereld, een gezonde toekomst en tegemoetkomen aan de wensen om duurzaam te opereren en produceren. Bunzl Retail & Industry en Climate Neutral Group behandelen inmiddels meerdere aanvragen van ketens die vragen hebben over verpakkingen, disposables en de klimaatneutrale mogelijkheden. Annelies Clements: “Samen maken we graag de wereld een stukje schoner.”