SUP jij met ons mee?

SUP-wetgeving

De Single Use Plastics wetgeving (SUP) is een wet die uit diverse fases bestaat. De wet ging in op 3 juli 2021. De eerstkomende vervolgstappen in deze wetgeving voor kunststofhoudende wegwerpbekers en voedselverpakkingen bestaan uit twee delen: 1) Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) met ingang van 1 januari 2023 en 2) Reductiemaatregelen met ingang van 1 juli 2023. In deze whitepaper gaan we enkel in op de reductiemaatregelen, omdat, deze maatregelen direct impact hebben op jouw organisatie.

Download de whitepaper over de wetgeving (update; november 2022).

Uitleg van begrippen.

  • SUP = Single Use Plastics (Kunststof borden, bekers, bestekken, rietjes, etc.) – Wetgeving is al langer van kracht.
  • UPV = Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid.
  • Verkooppuntverpakkingen = Verpakkingen die ter plaatse, op het moment van verkoop worden gevuld of aan product worden toegevoegd.
  • AFV = Afvalfonds Verpakkingen - De stichting die verantwoordelijk is voor de handhaving van de wetgeving.
  • Kunststofproduct voor eenmalig gebruik = Product dat geheel of gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en niet werd bedacht, ontworpen of in de handel gebracht om binnen zijn levensduur meerdere cycli te maken door te worden teruggestuurd naar een producent om opnieuw gevuld te worden of opnieuw gebruikt te worden voor het doel waarvoor het gemaakt was.
  • Kunststof = Materiaal bestaande uit een polymeer als bedoeld in artikel 3, punt 5, van Verordening (EG) nr.1907/2006, waaraan mogelijk additieven of andere stoffen zijn toegevoegd, en dat als een structureel hoofdbestanddeel van eindproducten kan worden gebruikt, met uitzondering van natuurlijke polymeren die niet chemisch gewijzigd zijn.

Hulp SUP-wetgeving

Meer weten? Vraag het Annelies!

Single Use Plastics