SUP-wetgeving

SUP jij met ons mee?

De Single Use Plastics wetgeving (SUP) ging in op 3 juli 2021 en is een wet die uit diverse fases bestaat. We begrijpen dat er veel op je afkomt met de komst van de SUP-wetgeving. Daarom houden wij je graag op de hoogte over welke maatregelen er op welk moment ingaan, zodat jij goed voorbereid bent op de veranderingen die voor jou van toepassing zijn. In onderstaande whitepaper hebben we alles voor je op een rijtje gezet!

Uitleg van begrippen.

  • SUP = Single Use Plastics (verpakkingen betreft drank- en voedselverpakkingen voor onmiddellijke consumptie uit de verpakking, zonder verdere bereiding, zijnde: drinkbekers, drankverpakkingen tot 3 liter, vormvaste voedselverpakkingen en zakjes & wikkels; aangevuld met lichte plastic draagtassen, vochtige doekjes, ballonnen, tabaksfilters en vistuig
  • UPV = Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid.
  • Verkooppuntverpakkingen = Verpakkingen die ter plaatse, op het moment van verkoop worden gevuld of aan product worden toegevoegd.
  • AFV = Afvalfonds Verpakkingen, de stichting die verantwoordelijk is voor de handhaving van de wetgeving.
  • Kunststofproduct voor eenmalig gebruik = Product dat geheel of gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en niet werd bedacht, ontworpen of in de handel gebracht om binnen zijn levensduur meerdere cycli te maken door te worden teruggestuurd naar een producent om opnieuw gevuld te worden of opnieuw gebruikt te worden voor het doel waarvoor het gemaakt was.
  • Kunststof = Materiaal bestaande uit een polymeer als bedoeld in artikel 3, punt 5, van Verordening (EG) nr.1907/2006, waaraan mogelijk additieven of andere stoffen zijn toegevoegd, en dat als een structureel hoofdbestanddeel van eindproducten kan worden gebruikt, met uitzondering van natuurlijke polymeren die niet chemisch gewijzigd zijn.
  • Hoogwaardig recycling = De ingezamelde kunststofproducten kunnen weer opnieuw via een industrieel proces worden omgezet in materiaal dat kan worden gebruikt als drinkbeker of voor het verpakken van voedsel. In de huidige Europese verordening is dit enkel toegestaan voor verpakkingen gemaakt van PET. Verordening wordt momenteel herzien en zal dienen als leidraad voor de gestelde voorschriften voor recycling.

Single Use Plastics

Meer weten? Neem contact met ons op!