Janssen Packaging, onderdeel van Bunzl Retail & Industry, levert per 1 februari 2022 klimaatneutrale verpakkingen aan bol.com. Janssen Packaging is de exclusieve leverancier van al het verpakkingsmateriaal aan Bol. en voldoet voor de productie en distributie aan de criteria die zijn opgesteld door Climate Neutral Group. Deze klimaatneutrale certificering is onderdeel van het ambitieuze reductieplan van Janssen Packaging, waarbij het percentage CO₂-uitstoot dat gecompenseerd mag worden eind 2023 tot een minimum beperkt moet zijn.

Maatschappelijk belang

De snelgroeiende E-commerce markt is continu in beweging. Zeker op het gebied van duurzaamheid en verpakkingen. Janssen Packaging heeft daarom de stap gezet om al het verpakkingsmateriaal voor Bol. volledig klimaatneutraal te produceren en te distribueren. Deze ontwikkeling zorgt voor een nieuwe fase in de jarenlange samenwerking tussen Janssen Packaging, Bol. en alle andere ketenpartners.

‘’We vinden het belangrijk om zorg te dragen voor het klimaat. Het uitgangspunt dat hierin steeds terugkomt, is hoe wij de productie kunnen beïnvloeden om een lagere footprint te realiseren. We beoordelen continu het proces en analyseren structureel hoe duurzaam de uitvoering, materiaaldikte, materiaalsoort en het formaat van het karton kan zijn,’’ vertelt Marinko Kustic, Sales Manager bij Janssen Packaging. Jelle Smit, Accountmanager en Duurzaamheidsspecialist, vult aan: ‘’De samenwerking met Bol. is hierin uniek. We zijn transparant naar elkaar waardoor we efficiënte stappen kunnen zetten. Samen werken we aan de duurzaamheid in de keten waar wij als leverancier onze verantwoordelijkheid nemen.’’

In vier stappen naar klimaatneutraal

Om het certificaat ‘klimaatneutraal product’ voor de verpakkingen van bol.com te mogen dragen heeft Janssen Packaging het afgelopen jaar vier stappen doorlopen. Allereerst is in samenwerking met Climate Neutral Group een CO₂-voetafdruk berekend. Daarna is het CO₂-reductie-programma opgesteld en de CO₂-compensatie bepaald. Tot slot vond een onafhankelijke verificatie plaats, waarbij getoetst werd of de genomen stappen voldeden aan de criteria van het Climate Neutral Certification-programma. Dit resulteerde in het verkrijgen van het certificaat. Voor bol.com zijn de klimaatneutrale verpakkingen van Janssen Packaging een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van de logistiek van het online retailplatform.