PPWR-wetgeving

PPWR-wetgeving

De PPWR-wetgeving maakt integraal deel uit van de Green Deal en het New Circular Economy Action Plan van februari 2021. De Europese Raad en Parlement hebben op 4 maart 2024 een akkoord bereikt om verpakkingen duurzamer te maken en verpakkingsafval in de EU te verminderen. Het doel is om de toename van het verpakkingsafval dat in de EU wordt gegenereerd aan te pakken, terwijl de interne markt voor verpakkingen wordt geharmoniseerd en de circulaire economie wordt gestimuleerd. De PPWR-wetgeving gaat verder in op vermindering van verpakking en beperking van bepaalde verpakkingsformaten, een minimum aandeel recycled content, statiegeld voor drankverpakkingen en het stimuleren van hergebruik en navulmogelijkheden voor consumenten.

De PPWR is nog steeds niet definitief en zijn de details nog niet duidelijk. Maar daar wordt hard aan gewerkt. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en geven meer duidelijkheid wanneer mogelijk.

In onderstaande infographic leggen we meer uit over de PPWR-wetgeving.

Download hier de infographic over de PPWR-wetgeving.

Uitleg van begrippen.

PPWR = De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) is een nieuwe verpakkingsverordening die de Europese Commissie wil invoeren. Het voorstel voor de PPWR is in november 2022 gepubliceerd en daar wordt door de EU-lidstaten nog over onderhandeld.

Stel je vraag aan onze duurzaamheidspecialist!